כנס 'להאיר פנים', 'בית הלל' ירושלים תשע"ב

הכנס נוצר בהשראת כנסי מודל האו"ם (MUN). מטרתו היא יצירת שיחה בין יהודים המזדהים עִם עמדות/זרמים שונים ביהדות, לגבי קונפליקטים מרכזים ביהדות ימינו. הכנס מתבסס על דיון בית-מדרשי ועל הצעת כיוונים לפתרונות משותפים.

בכנס יוּצגו הזרמים חרדי, חילוני, מסורתימזרחי, ציונידתי, קונסרבטיבי, רפורמי (סדר א"ב, החלוקה למטרת הכנס). הכנס שואף לטפח תרבות דיון יהודית המבוססת על נסיון להבין את דעת הזולת, גם אם אינך שותף/ה לה, ברוח אמרת חז"ל 'אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו' (משנה אבות ב, ה'). לאור זאת, ייצגו המשתתפים בכנס עמדה יהודית שאינה העמדה עִמה הם מזדהים.

משתתפי הכנס בזמן פאנל הפתיחה, בית הלל 3.7.2012

המשתתפים בכנס עברו סמינר הכנה בו שמעו מדוברים מהזרמים השונים לגבי עמדתם אודות היהדות בכלל, ולגבי הסוגיות בהן הם עומדים לדון בכנס: הרבה חיה רואן בקר (רבת הקהילה הקונסרבטיבית 'רמות ציון' בי-ם), הרב עזרא אנדי, רב עמית בקהילת 'כל הנשמה' ובביה"ס תל"י בית חינוך), הרב סיון מס (מנהלת מכון 'תמורה' להכשרת רבנות חילונית), פזית עדני (עד לאחרונה בארגון 'ממזרח שמש'), מר שמואל פפנהיים, הרב אבי קנאי (רב קהילה דתית לאומית בירושלים).

מימין לשמאל: חיה רואן בקר, אבי קנאי, סיון מס, פזית עדני, עזי (עזרא) אנדי, שמואל פפנהיים

גם לימדו בסמינר ההכנה: מר תומר בליטידגן (רבנות תמורה), מר אלעד ארנון (רבנות תמורה), גב' דנה שמסיאן ('ממזרח שמש), מר משה פולסקי. המשתתפים קיבלו על עצמם משימה לייצג בכנס 'להאיר פנים' זרם ביהדות שאינם מזדהים איתו. לצורך כך הם התחלקו לועדות, בהן שמעו לאורך יום סמינר ההכנה על העמדות של הזרמים השונים בסוגיה בה תעסוק הועדה שלהם.

תומר בליטי דגן מלמד בועדת יהדות ודמוקרטיה

לאור זאת, בחרו הנציגים לאחר סמינר ההכנה את העמדה אותה עליהם לייצג, מתוך נסיון לאתגר את עצמם בעמדה שאינה 'איזור הנוחות' שלהם. במהלך החודש הם ניהלו שיחה עם נציגי הזרם המיוצג ולמדו על הנושא הנידון בועדה שלהם, וכמובן – מתוך המקורות שנלמדו במהלך יום ההכנה, אשר קובצו בחוברת ההכנה לכנס להאיר פנים.

בכנס, שהתקיים כחודש מאוחר יותר (3.7.2012), היו שלושה חלקים:

מימין: עמרי דינור ויונתן נבו, מייצגי העמדה החרדית בועדות יהדות ודמוקרטיה ומעמד האשה, בהכנות אחרונות

גב' רֹני יבין והרב שמואל יעקובוביץ לפני הפאנל

א. מליאת פתיחה (9:00 – 10:00) בהשתתפות דמויות מפתח מהזרמים השונים.

נשאה דברי ברכה: חברת מועצת העיר ירושלים, גב' רחל עזריה (בתמונה).

מימין לשמאל: רחל עזריה, גלעד קריב, רֹני יבין, מאוריסיו בלטר, אלי ברקת, שמואל יעקובוביץ', שלמה וילק

הציגו את עמדתם לגבי היהדות, בבחינת 'כל התורה על רגל אחת' (לחצו על שמם למעבר אל הסרטון המתעד את דבריהם): הרב מאוריסיו בלטר (נשיא כנסת הרבנים הקונסרבטיבית), מר אלי ברקת (מנכ"ל 'ממזרח שמש', דקה 2:45 בסרטון), הרב שלמה וילק (ראש ישיבת 'מחניים'), גב' רֹני יבין (מנכ"ל בית המדרש 'אלול'), הרב שמואל יעקובוביץ (דיקן 'עורה כבודי'), הרב גלעד קריב (מנכ"ל התנועה הרפורמית).

אלי ברקת מדבר על העמדה המסורתית מזרחית

ב. דיונים בועדות (10:30 – 14:00), בהשתתפות 12 צעירים שכהנו כנציגי זרמים וארבעה אשר שמשו כיושבי ראש. שתי הסוגיות שנידונו בועדות במקביל:

מעמד האישההאם מותר לנשים לכהן ברבנות?

דת ומדינההאם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?

מבנה הדיונים היה כדלקמן:

1. דיון: כל נציג הביע את עמדתו בנושא הנידון (כזכור, ייצג כל אחד מהם עמדה אחרת מזו בה הוא מחזיק בחייו הרגילים) במשך כחמש דק'. לאחר מכן, שמע שאלות והשיב ע"פ עמדת הזרם המיוצג.

איתי ושלר, מבהיר את עמדת הזרם הרפורמי בנושא תח' ציבורית בשבת

2'שקלא וטריא' (משא ומתן): בשלב זה, שהיה מעין 'זמן לובי', היה על הנציגים לנסות ולהציע החלטה מעשית הנושא הנידון, ולנסות לצרף אליה את נציגי מירב הזרמים האחרים.

3. הנציגים התכנסו שוב בועדות והציגו את ההצעות העומדות על הפרק.

אריאל צ'ין, גדי בלומרוזן ועטרה נויברגר, דיון בועדת מעמד האשה

4. 'נמנו וגמרו' – התקיימה הצבעה לגבי השאלה באיזו הצעה לדון, כלומר איזו הצעה תיבחר להיות הבסיס לניסוח הסופי.

5. דיון וניסוח סופי, כאשר בכל מקרה של ויכוח על הניסוח המדויק, התקיימה הצבעה לבדיקת הכרעת הרוב לגבי אפשרויות הניסוח.

דיון בועדת יהדות ודמוקרטיה. מימין: נטע שרם, אלי ביתאן, ישראל פלד, אבישי בר אשר, עפר זלצברג, מילכה טייטלבוים

ג. מליאת סיכום משותפת (15:00 – 16:00), בה הוצגו הצעות ההחלטה כפי שנוסחו בועדות.

לאחר מכן התקיימה סדנא בנושא 'עד שתגיע למקומו' בתהליך קבלת ההחלטות בהלכה, מפי חכם דוד מנחם.

ומה דעתך? מה יכול לתרום כנס 'להאיר פנים' לחברה היהודית-ישראלית?

פורסם בקטגוריה Uncategorized | עם התגים , , , , , , , , , , , , | 3 תגובות