אודות

כנס 'להאיר פנים' נוצר בהשראת כנסי מודל האו"ם (MUN), בהם משתתפים רבבות סטודנטים ברחבי העולם מדי שנה. בכנסי ה-MUN מייצגים הצעירים מדינה שאינם משתייכים אליה, באחת מועדות האו"ם (מועצת הביטחון, סכסוכים טריטוריאליים וכו'). כנסי מודל האו"ם מתקיימים בעשרות מדינות בעולם, מאות רבות של פעמים בשנה, והתוצר שלהם הוא נסיון להרחבת התודעה האנושית של המשתתפים בהם.

מטרת כנס להאיר פנים היא קידום סולידריות יהודית אנושית, על ידי יצירת מסגרת של דיונים בהם צעירים מייצגים עמדה או זרם יהודיים שאינם הזרם 'שלהם'. הנושאים הנידונים בכנס הם בעלי אופי ציבורי, כלומר כאלו השייכים מעיקרם לפרהסיה היהודית המשותפת. אנו מקוים כי דיוני הכנס יקדמו דיאלוג בין המשתייכים לזהויות יהודיות מגוונות.

הכנס נוסד בידי נדב ברמן שיפמן, אשר הציע את הרעיון להנהלת 'בית הלל' באוניברסיטה העברית בירושלים בחורף תשע"ב. הועד המנהל של 'בית הלל' אימץ את הפרויקט והחליט לקדם אותו במסגרת מרכז היוזמות, לזכרו של הרב מוריס פיקרסקי.

בכנס ובסמינר ההכנה שקדם לו לקחו חלק כארבעים אנשים ממגוון הזרמים ביהדות, בהתנדבות. הכנס הופק בעזרתה של סיגל שטיינברג, רכזת היוזמות של 'בית הלל', ומתוך עצותיהם, תבונתם ועזרתם של שי גיליס, אלעד ארנון ורבים וטובים נוספים (לפירוט ראו עמ' 3 של חוברת ההכנה לכנס להאיר פנים). לפינה של הפרויקט באתר 'בית הלל' לחצו כאן.

מטרת אתר זה היא להנכיח את תהליכי הדיאלוג שנוצרו בכנס ואת תוצריו, ולהוות פלטפורה לכנסים עתידיים של 'להאיר פנים', לכל מי שירצה לקיימם.

'להאיר פנים' בתקשורת

הרב שמואל יעקבוביץ: 'למה כרב חרדי אשתתף בכנס עם רפורמים?', YNET 3.7.2012

יקיר פרטוש, 'לעמוד דקה דומיה – ולהקשיב', אתר 'צו פיוס'

מודעות פרסומת